top of page

אגנוסטיקה מעשית

מחולל התובנות

הסברים, טיפים, ותמיכה

מה זה?

עבודה ישירה עם האונות.

לכל אחת שתיים ועובדות שונה

-הרבה גישות מדברות על לפתח את הימני (החופשי)- להרים

אבל לא משתמשות באופן ישיר וקל

כך אפשר לצאת מהאוטומט , לראות ממקום אחר, ולבחור

מה זה

מה צריך לדעת כדי להתחיל

איך מתחברים לחלקים?- פשוט מדמיינים, איך שנוח

איך אני יודע מה אצלי המוח החופשי?- רוב הסיכויים שימין אבל אפשר לבדוק

אין להצליח

מה שמתאים לכם- אפשר דמיון מודרך עם הקלטה, אפשר עם כתיבה באתר (קישור) או במחברת (להוסיף דפים להורדה?), אחרי כמה פעמים יהיה אפשר תוך כדי החיים

אפשר להתחבר לימני בכל רגע- פירוט ודוגמאות

מה צריך לדעת כדי להתחיל

טיפים ודגשים

- אין לא מצליח- מה שקורה

- אין מה המוח החופשי אמור להגיד, החוזה הוא היודע, אמור להפתיע אותו- זו המטרה

- בהתחלה היודע קופץ הרבה- אם אי נוחות או ביקורת (כולל לא מצליח)- לחזור

- אפשר להתחבר לכל חלק בכל דרך שרוצים... עובד אצלכם, מה שזורם

- מרכז- הרגשות במרחק

- אפשר בסוף לחזור ליודע לראות מה לקח

- לא יושב? תעשו על זה עוד סבב

- אפשר להתחבר לחופשי בכל רגע 

(אולי חלקים מפה הם למה צריך לדעת)

טיפים ודגשים
bottom of page